Návrat z cesty kolem světa

Cesta kolem světa úspěšně proběhla a účastníci se vrátili s velkým nadšením a spoustou nezapomenutelných zážitků.

Jeden z účastníků popisuje cestu takto: „Velmi zdařile připravený, z tohoto pohledu to je pro mne jeden z nejlépe zorganizovaných zájezdů, které jsem zatím absolvoval. Program se podařilo splnit na 100%. U CK to ukazuje na značnou zkušenost v přípravě a pořádání takových náročných zájezdů.

Již teď se můžete přihlašovat na podzimní termín cesty kolem světa s českým delegátem, která se bude konat 15.9. – 24.10. 2018. Více informací o zájezdu naleznete zde.